vort fællesskab i Danmark

Søstre af det

dyrebare blod

"Søstre af det dyrebare blod"

i Danmark

Vort kloster ligger i Birkerød i Nordsjælland. I 1959 købte vore søstre den gamle herregård med navnet "Nordvanggaard" og indrettede den som plejehjem, børnehave og katolsk kirkecenter. Gennem mange år har søstrene levet og virket her og skabt gode relationer til kommunen, naboer og venner.

 

Plejehjemmet og senere hen også børnehaven overgik i kommunenes regi efter at de sidste af vore søstre der arbejdede dér gik på pension.

 

I september 2013 blev så også den katolske kirke nedlagt, fordi søstrene besluttede at sælge deres kloster. Huset og grunden med alt i alt 9.000 km var for stor til at bebo og vedligeholde.

Den 1. maj 2015 har Rudersdal kommunen købt Nordvanggaard og er p.t. i gang med at indrette den som flygtningecenter, hvor mennesker fra de krigsramte områder i Syrien, Irak og Somala kan finde et tilflugtssted.

 

Vi kan blive boende indtil 2017 og vil forblive i Danmark - men er i øjeblikket på "jagt" efter et nyt hus eller en ny grund.

 

P.t. er vi kun tre søstre, der er tilbage: Sr. Maria, Sr. Elizabeth-Vimbai og Sr. Anna Mirijam. Men så snart vi har fundet et nyt hjem, sendes der flere søstre op til Danmark.

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 -