Vores historie

Søstre af det

dyrebare blod

"Når ingen går  - går jeg!"

Dette var den yngste priors svar på en generalforsamling af trappisterne i 1879. Et modigt og beslutsomt svar på en sydafrikansk biskops bøn om munke til sit bispedømme.

Dem som gav dette svar, var Franz Pfanner, den senere grundlægger for Mariannhill og for Mariannhills missionssøstre af det dyrebare blod.

Trappisterne er tiende munke, mennesker, som har fundet deres kald i et kontemplativt liv, tilbagetrukkent uden at arbejde udenfor klostret.

Men – Trappisterne i Afrika – er det muligt?

Når ingen går – går jeg. .. Franz Pfanner tog sammen med 30 munke til Sydafrika. Efter mange vanskeligheder blev grundstenen til den senere missionscentrum Mariannhill grundlagt i julen 1882 i nærheden af havnebyen Durban.

Missionscentrum Mariannhill i provinsen Natal i Sydarika

Ingen tænkte i første omgang på, at munkene skulle udføre missionsarbejde. Trappisterne ville gerne forkynde den kristne tro i stilhed gennem bøn og arbejde.

Men Gud havde andre planer.  

Pater Franz så snart, at han og hans munke ikke kunne leve op til menneskerne forventninger, ønsker og spørgsmål ved den trappistiske livsform.  Han lagde mærke til at undervisningen, katechekese og håndværkelige uddannelse var meget vigtigt. Samtidig var det hans anliggende, at hjælpe og støtte børn og voksne uafhængig af deres hudfarve, race og religion – til forargelsen for kolonialregeringen. En særlig nødvendighed så han i undervisningen og opdragelsen af piger og kvinder.

Derfor kaldte han i 1885 kvinder – først som missionshjælpere – fra Tyskland til Afrika. Det var begyndelsen af vores orden,

Missionssøstre af det dyrebare blod

fra Mariannhill

Efter hans udtrykkelige ønske skulle søstrene først og fremmest være der for missionen. Med navnet ”Missionssøstre af det dyrebare blod” gav han dem den særlige opgave, at forære Kristi blod og gøre det frugtbart for alle mennesker gennem deres arbejde.

”Ånden, jeg vil indprente mine søstre, er venligheden og munterhed.”

Vores med-grundlæggerinde ”Moder Paula Emunds” – en kvinde fra første stund – har på en væsentlig måde præget vort fællesskab.

I dag er vi omkring 900 søstre. Efter vores grundlæggers hensigt og vores regel står vi til rådighed for ”de nationer og folkeslag, hvor kirken ikke har slået rødder eller hvor den ikke er levedygtig uden hjælp”.

De fleste søstre bor og arbejder i Afrika, Nordamerika, Kanada, NyGuinea, Tyskland, Danmark, Holland, Østrig, Portugal, Rumænien og Sydkorea.

Vore fællesskaber i Danmark hører til den tyske provins. Priovinzhuset ligger i Neuenbeken, i nærheden af Paderborn og er samtidig uddannelsessted for postulanter og novicer. 

Provinshuset i Neuenbeken - Tyskland

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 -