Vore grundlæggere

Søstre af det

dyrebare blod

" Vores mission er Guds rige - og det har ingen grænser!"

Abbed Franz Pfanner

Curriculum vitæ

1828 født d. 20. september, sammen

med tvillinigsbror Hannes

1829 mor dør under fødslen af hans

søster Anna Maria; søster dør

også

1834 faren gifter sig for anden gang;

3 brødre, 4 søstre

1838 studium i Feldkirch

1844 1. filosofiske år i Insbruck

1845 2. filosofisk år, valfart til fods til

Padua; præstekald

1846 flytning til Brixen for teologiske

studier

1847 træder ind i præsteseminariet

1848 alvorlig syg: tuberkolose og

meningitis - vil arbejde i

missionen, men biskoppen giver

ikke tilladelse "han er alt for svag"

1850 28. juli præstevielse i Brixen,

første messe d. 12. august

sognepræst i Haselstauden;

igen meget syg, er bange for at dø

1859 biskoppen sender ham til Agram,

hovedstaden af Kroatien for at

være skriftefar for 120 ordens-

søstre

1862 valfart til Rom, deltager i en

messe med Paven i de Sixtinske

Kapel; tænker på at træde ind i

et kontemplativt kloster; møder

to trapistmunke

1862 valfart til det Hellige Land

1863 10. september; træder ind i

trapistklosteret Mariawald

9. oktober: iklædningsceremoni,

ordensnavn: Franziskus

1864 21. november: første profess som

trappist; Subprior og Novice-

mester

1867 forlader Mariawald for at lede

efter et sted for et nyt trappist-

abbedi i Østrig; får et brev fra

sine overordnede, at han skal

forlade trappistordenen. Han

henvender sig til Rom.

1868 1. januar ankommer han i Rom

og bor hos trappisterne i Tre

Fontane.

17. juni få et brev fra Vatikanet,

at han kan begynde et trappist-

grundlæggelse i Østrig/Ungarn.

1869 tager med nogle brøde først til

Agram; men forsøget at opbygge

et trappistkloster slår fejl; køber

en bøndegård i nærheden af

Banjaluka (Bosnien/Tyrkiet).

21 juni tager sammen med 4

brødre og to postulanter til

Banjaluka.

8. september flytter de ind i et

lille kloster som de kalder for

"Mariastern".

1872 Mariastern godkendes af

trappistordenen. Franz bliver

udnævnt som prior. Abbediet

bliver kendt og vokser.

1878 76 munke bor i klostret, som skal

udnævnes til abbedi og blive

selvstandig.

1879 på trappisternes generalfor-

samling i Sept Fons skal Franz

udnævnes som Abbed fra

Mariastern.

12 september: Biskop Ricards fra

Sydafrika beder generalfor-

samlingen om at opbygge et

abbedi i sit bispedømme.

Franz: "Hvis ingen går, så går jeg."

1880 22. juni: afsked fra Mariastern

med 30 munke

22. juli: ankomst i Dunbrody,

Sydafrika

1881 rejse til Europa for at gøre

reklame for Sydafrika. Kommer

tilbage med 34 postulanter. Alt i

alt er der nu 50 munke.

1882 Franz and munkene forlader

Dunbrody for at lede efter et

andet sted, som er mere frugtbar.

1883 26. december, ankomst i

provinsen Natal, hvor de finder

et sted, som de kalder for

MARIANNHILL

1885 26. januar Franz bliver valgt som

Abbed; han kalder kvinder fra

Tyskland til at hjælpe med at

opbygge en missionsstation.

1. september: de første 5 kvinder

ankommer i Mariannhill

8. september: kvinderne får en

uniform: en rød kjole, et grå

forklæde, en sort kappe og et

hvidt tørklæde.

27. december: vielse af Franz til

Abbed

1886 første station i Reichenau, 200 km

væk fra Mariannhill

1888 Mariannhill har allerede 170

trappistmunke og 113 søstre

På grund af missionsarbejdet er

han nødt til at løsne ordensreglen

problemer med Generalledelsen.

1892 13. december: Abbed Franz bliver

supenderet, alt kontakt med

søstrene eller brødrene er

forbudt.

1894 flytter til Emaus-station hvor han

bygger en korsvej

1904 han kæmper for sine søstre, især

om deres selvstændighed

1909 Mariannhill bliver skilt fra

Trappistordenen og bliver til en

ny kongregation: CMM = Kongre-

gation af Mariannhill Missionærer

1910 24. Mai Abbed Franz dør i Emaus

27. Mai begravelse i Mariannhill

 

Hans sidste ord: "LYS!"

" Gud er min far -

og jeg er hans barn."

Moder Paula Emunds

Curriculum Vitæ

1865     født i Schleiden, i nærheden af

            Aachen, Tyskland, i hendes forældres

            hus boede også

            3 halv-søskende (1. ægteskab af

            hendes far)

            10 søskende

            6 børn af en død fatter

1870     Josefine bliver alvorlig syg og sent til

            en tante, hun lider af hjemve og

            ensomhed, usikkerhed og depression

1876     13. maj: første hellige kommunion

            tager tilbage til Schleiden, hun bliver

            glad igen

            30. august: stor tab, da hendes halv-

            søster Catharina dør. Hun beder

            meget.

1882     Hendes plan for livet: "at tjene  

            kirken og menneskerne". Hun vil

            træde ind i et kontemplativt kloster,

            men svaret er: "alt for svag"

1886     en kvinder giver Josefine et hæfte,

            hvor hun læser om Abbed Franz og

            hans bøn om kvinder, som er parate

            til at stille deres liv til rådighed for

            missionen. Hun er fascineret: "Det er

            ment til mig - jeg tager til missionen!"

            6. september: hun er på vej til

            Mariannhill

            7. oktober; ankomst i Mariannhill

            21. november: Josefines optagelse

            hun får navnet Sr. Paula

1887     februar: et noviziat bliver oprettet i

            Mariannhill; Søstrene af det dyrebare

            blod er grundlagt.

            14. september: sr. Paula is udnævnt

            til novicemester for 34 novicer og

            15 postulanter

            15. oktober: hun aflægger private

            løfter i Abbod Franz hænder.

1888     Pave Leo XIII giver sin apostolisk

            velsignelse til søstrene, første regel

            12. december: første profess af

            moder Paula as CPS in a rød habbit,

            sort skapular og et hvidt slør.

1889     Moder Paula tager til Tyskland for at

            åbne et hus, som skal bruges som et

            uddannelsessted for unge søstre, som

            skal forberedes til livet i Afrika

1891     Uddannelsessted i Helden-Panningen i

            Holland

1902     liflige korrespondance mellem Moder

            Paula og Abbed Franz

1903     Uddannelseshust flyttes fra Helden-

            Panningen til "Heilig-Blut"

            I Helden Panningen blev optaget

            244 unge kvinder og 242 novicer

            blev sent til Afrika

1904     Privat-audienz hos Pave Pius X.

1905     Heilig Blut bliver "Moderhuset"

1907     14. april: evige løfter af Moder Paula

1906     2. februar: Pave Pius X. godkender

            søstrenes ordensregel

            første generalforsamling efter at søs-

            trene blev adskilt fra trappisterne

            15. juli: Moder Paula vælges til kongre-

            gationens først generalpriorinde

            flere end 400 søstre på 30 stationer

1908     Moder Paula skriver Abbed Franz

            instruktioner ned "Det indre ånd og

            dyderne af en søster af det dyrebare

            blod"

1909     24. maj: Abbed Franz dør i Emaus

1913     Moder Paulas forældre døde begge to

            i løbet af en uge. Hendes søster

            Catherine træder ind.

1914     Oprettelse af et kloster i Tyskland,

            Neuenbeken

            1. verdenskrig begynder

1919     Moder Paula bliver genvalgt som

            generalpriorinde for 12 år

1924     første station i Mozambique

1925     Firste station i USA

1929     søstrene får financiel uafhængighed

            fra CMM kongregationen

1933     den første afrikanske kandidat

            optages

1935     første station i Østrig

1938     8. december: Moder Paula fejrer

            gudjubilæet

1939     2. verdenskrig begynder

1948     21. maj: Moder Paula dør i Heilig Blut

            24. maj: begravelse på kirkegården i

            Heilig Blut (Abbed Franz dødsdag)

Måtte hendes ord: "Gud er god!" og "Som Gud ønsker" leve videre i hendes søstre.

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 -