vejen i klosteret

Søstre af det

dyrebare blod

Hvordan bliver man missionssøster af det dyrebare blod?

 

Et kald til ordenslivet er ikke noget, man selv kan gøre. Det er Gud, der kalder. Ligesom Jesus kaldte sine disciple, så er et kald til at være ordenssøster eller munk noget, der ligger i Guds hænder.

Stedet fra Markusevangeliet som står her øverst på siden taler ret tydeligt om dette kald og om hvad meningen med en uddannelse som missionssøster af det dyrebare blod er:

Jesus kalder dem, han selv vil have - det er det føreste skridt. Og de kom til ham.

Dvs. den unge kvinde, som er kaldet, svarer på dette kald og kommer. Målet med ordensuddannelsen er først "at være sammen med ham", dvs. at lære Jesus at kende. Efter denne "uddannelse" er man parat til at blive sendt ud.

 

Derfor findes der forskellige trin i en uddannelse som missionssøster af det dyrebare blod:

 

 

1. Kandidatur

Kvinder, der er interesseret til at lære vores orden at kende, kommer i kontakt med os - mest gennem breve og besøg. Det er også muligt at leve "ordenslivet på tid", dvs. at bo nogle uger sammen med os for at se, hvad ordenslivet går ud på.

2. Postulat

Postulatet er det første officielle skridt ind i et af vore fællesskaber og varer som regel et år. I denne tid gælder det at vokse ind i ordenlivet og at fordybe tros- og bønslivet samtidig med at lære fællesskabets opgaver at kende.

3. Noviziat

Noviziatet varer som regel 2 år. Denne tid er den mest intensive i uddannelsen og gælder fordybelsen af sit kald, det åndelige liv og ordensfællesskabet spiritualitet.

Efter noviziatet binder man sig for et år gennem løfterne - kyskhed, lydighed og fattigdom- offentligt til Gud og til ordensfællesskabet.

Efter mindst 5 år følger så de evige løfter, dvs. man binder sig nu for evigt til Gud og til denne orden.

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 -