Billeder

 

 

links

Her finder du interessante links til hjemmesider, der handler om os søstre og om den katolske kirke 

 

Gæstebog

Du er velkommen til at lægge en besked i vores gæstebog.

 

Kontakt

Her kan du kontakte webmasteren eller søstrene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Sr. Anna Mirijam Kaschner cps

Bistrup Byvej 4

3460 Birkerød

AnnaMirijamcps@hotmail.com

Tel.: 58104531 eller 45810096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 - cps-Nordvanggaard@get2net.dk

 

Jesus gik op på bjerget og kaldte dem til sig,

som han selv ville,

og de kom hen til ham.

Og han valgte tolv,

som han kaldte apostle,

for at de skulle være sammen med ham,

og for at han kunne sende dem ud ...

 

 Mark 3,13-14     

  Et kald til ordenslivet er ikke noget, man selv kan gøre. Det er Gud, der kalder. Ligesom Jesus kaldte sine disciple, så er et kald til at være ordenssøster eller munk noget, der ligger i Guds hænder.

 

Stedet fra Markusevangeliet som står her øverst på siden taler ret tydeligt om dette kald og om hvad meningen med en uddannelse som missionssøster af det dyrebare blod er:

 

Jesus kalder dem, han selv vil have - det er det første skridt. Og de kom til ham. Dvs. den unge kvinde, som er kaldet, svarer på dette kald og kommer. Målet med ordensuddannelsen er først, "at være sammen med ham", dvs. at lære Jesus at kende. Efter denne "uddannelse" er man parat til at blive sendt ud.

Derfor findes der forskellige trin i en uddannelse som missionssøster af det dyrebare blod:

 

1. Kandidatur

Kvinder, der er interesseret til at lære vores orden at kende, kommer i kontakt med os - mest gennem breve og besøg. Det er også muligt at leve "ordenslivet på tid", dvs. at bo nogle uger sammen med os for at se, hvad ordenslivet går ud på.  

 

2. Postulat

Postulatet er det første officielle skridt ind i et af vore fællesskaber og varer som regel et år. I denne tid gælder det at vokse ind i ordenlivet og at fordybe tros- og bønslivet samtidig med at lære fællesskabets opgaver at kende.

 

3. Noviziat

Noviziatet varer som regel 2 år. Denne tid er den mest intensive i uddannelsen og gælder fordybelsen af sit kald, det åndelige liv og ordensfællesskabet spiritualitet.

Efter noviziatet binder man sig for et år gennem løfterne - kyskhed, lydighed og fattigdom- offentligt til Gud og til ordensfællesskabet.

Efter mindst 5 år følger så de evige løfter, dvs. man binder sig nu for evigt til Gud og til denne orden.

Hvordan bliver man

en missionssøster af det dyrebare blod?

 

”Hvor længe er du allerede en munk?” spurgte jeg.

”En rigtig munk? Ikke længe. Jeg har allerede brugt 50 år,

til at stige op på afgørelsens bjerg.”

”Skulle man først se og så beslutte sig –

eller beslutter man sig først og ser bagefter?”

”Hvis jeg må give dig et godt råd”, sagde han –

”glem spørgsmålene og tage bjerget under dine fødder.”