Vejen ind i klostret

Så bliver man missionssøster af det dyrebare blod

 

 

Billeder

Billedegalerie

 

links

Her finder du interessante links til hjemmesider, der handler om os søstre og om den katolske kirke 

 

Gæstebog

Du er velkommen til at lægge en besked i vores gæstebog.

 

Kontakt

Her kan du kontakte webmasteren eller søstrene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattigdom -

en indbydelse til at give slip

 

Fattigdomsløftet taler om vores længsel om at lade Gud være alt i vores liv. Selvfølgelig er det godt og vigtigt at have penge, en stilling, at tjene til livets ophold. Men vi vælger ikke at være afhængig af det. Vi vil give Gud den første plads og leve efter Guds ord: "Mit rige er ikke af denne verden... Følg mig!" Dette er ikke en nedvurdering af arbejdende hænder eller af nordisk duelighed og talent, men et radikalt valg.  

 

Samtidig er fattigdomsløftet også et udtryk for vores solidaritet med alle, som ikke har det livsnødvendige. Ligesom Jesus selv var   fattig og ikke havde noget, som han kunne kalde for sit eget, sådan prøver vi at leve en enkel livsstil og dele det vi har med andre, - ikke kun penge, men også tid, evner, talenter...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyskhed -

en indbydelse til at overgive sig

 

Kyskhedsløftet er måske det løfte, som i vore dage er sværest at forstå. Dette løfte taler om vores kærlighed til Gud og om Guds kærlighed til os. Man kan ikke forstå kyskhedsløftet uden at have et personligt forhold til Gud.

 

At leve "kysk" betyder, at overgive sig, at vise hensyn, ikke at udnytte. Det samme gælder også i et ægteskab. Når ordensfolk lover at leve et liv i kyskhed - og dermed et liv uden at gifte sig og uden at få børn, så anerkender vi, at Gud elsker os og vi stiller vores kærlighed til Gud over alt andet og alle andre.

 

Et liv i kyskhed lærer os efterhånden, at blive som Jesus, så at Hans kærlighed kan skinne gennem vort liv og nå  til andre mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydighed - 

en indbydelse til at tillade

 

Ligesom alle andre løfter er også lydighedsløftet en indbydelse til friheden. Vi anerkender, at Gud har en plan med ethvert menneske.

 

Hele Jesu liv var rettet mod at søge Guds vilje og at gøre den. Ligesom Jesus prøver vi at finde Guds vilje, som den viser sig for os alle i de konkrete dagligdagssituationer.

Lydighed kræver god personlig dømmekraft, fordi lydighed ikke betyder, at udføre alt betingelsesløst.

 

Ved hjælp af vore medsøstre og vore overordnede lærer vi, at lytte til hinanden og til Gud og  på den måde lære Guds vilje at kende. Vi bliver sat fri til at svare på den, stå til rådighed for den. Derfor er det en del af vort lydighedsløfte at acceptere at kunne blive sendt ud til vores missionsstationer og sætte alle vore evner og talenter ind på at udføre vores opgave ligemeget hvor vi er i verden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 - cps-Nordvanggaard@get2net.dk

Guds længsel efter os  - og vor længsel efter Gud er kernen i vores ordensliv.

Ved at aflægge løfterne hengiver og skænker vi os helt til Gud, vi indgår "en pagt", en slag aftale. Dt kan ofte være svært for undenforstående, at forstå den dybere mening med at aflægge løfterne, fordi de tilsyneladende er udtryk for en begrænsning og indskrænkning af den personlige frihed.

 

For at forstå løfternes mening dybere, må vi forstå, at Gud har en længsel efter os og at vi dybest set længes efter ham.

"Vi skal bede indstændigt til Gud

om kraft og mod

for at sige

med urokkeligt hjerte :

JA, Fader".

(Moder Paula Emunds)  

Hvorfor er vi ikke gift?

Hvorfor har vi ingen børn?