Kontakt

Søstre af det

dyrebare blod

Missionssøstre af det dyrebare blod

Priorinde

Sr. Maria Keplinger CPS

Bistrup Byvej 4

3460 Birkerød

Tel: +45 4581 0096

email: cps-nordvanggaard@get2net.dk

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 - cps-Nordvanggaard@get2net.dk