Hvem er vi?

Søstre af det

dyrebare blod

Hvem er vi?

At leve sammen i et sådant kulturelt fællesskab med forskellige interesser, evner, aldre og meninger er en udfordring men samtidig også en stor berigelse.

Hver dag udfordres vi ved at skulle lytte til hinanden og ved at lære af hinanden.

Vi er en international kongregation/orden, som lever og arbejder i fællesskaber i Afrika, Europa, Nordamerika, Sydkorea og Papua Ny Guinea.

Vor fælles tro på Gud, som elsker os, på Jesus Kristus, som har kaldet os til at følge Ham på en særlig måde og på Helligånden, som hjælper os til at forstå hinanden, binder os sammen.

På den måde er det muligt i vore fællesskaber personligt at vokse og modnes men frem for alt at opleve liv og glæde. Vi er sammen på vej til et fælles mål og det forbinder os med vore søstre i hele verden på tværs af alle kulturelle og menneskelige forskelle. 

Missionssøstre af det dyrebare blod - Bistrup Byvej 4 - 3460 Birkerød - Tel +45-4581 0096 -

Vort fællesskab i Danmark, som ligger i Birkerød er det nordligste sted i verden, hvor Missionssøstre af det dyrebare blod findes, og vi hører til den tyske provins, som har til huse i Neuenbeken i nærheden af Paderborn.